Masy samopoziomujące i naprawcze Mapei

Ultraplan Eco Mapei masa samopoziomująca

Szybkowiążąca i szybkoschnąca, samopoziomująca masa cementowa pod parkiety, do wykonywania warstw o grubości od 1 do 10 mm, o niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC). Zakres stosowania: Do wyrównywania nowych i istniejących podkładów wewnątrz budynków, przed montażem parkietów, okładzin ceramicznych i wykładzin, w miejscach gdzie wymagana jest odporność na intensywny ruch i duże obciążenia. Podkłady powinny być odpowiednio wytrzymałe, suche i czyste, zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża. Na podłożach nienasiąkliwych warstwa Ultraplan Eco powinna mieć grubość co najmniej 2 mm. Przed montażem parkietu należy wyrównać podkład min. 3 mm warstwą masy. Ultraplan Ecomoże być aplikowany ręcznie lub przy użyciu specjalnej pompy, max. do 10 mm w jednej warstwie. CENA 2,96 pln netto/kg

Nivorapid Mapei szpachlówka naprawcza

Drobnoziarnista, bardzo szybko twardniejąca masa szpachlowa do wygładzania powierzchni pionowych i poziomych, do stosowania w warstwach o grubości od 1 do 20 mm. Zakres stosowania: Do wyrównywania różnego rodzaju podłoży budowlanych wewnątrz budynków oraz do wykonywania napraw, wypełnień ubytków, wyszczerbień oraz odprysków na: sufitach, podłogach, stopniach schodowych, słupach, itp., a także do wykonywania spadków podłoża. W celu wykonywania warstw o grubości powyżej 20 mm (max - do 50 mm) do zaprawy należy dodać 30 % suchego piasku o granulacji 0-4 mm. Nivorapid można ponadto mieszać z preparatem Latex Plus w celu uzyskania szpachlówki nadającej się na trudne, nienasiąkliwe oraz odkształcalne podłoża. Przed zastosowaniem Nivorapid podłoże musi być czyste i zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci.

Ultraplan Maxi Mapei

Szybkowiążąca i szybkoschnąca, samopoziomująca masa cementowa pod parkiet, do wykonywania warstw o grubości od 3 do 30 mm. Zakres stosowania: Wyrównanie grubowarstwowe nowych i istniejących mineralnych podłoży oraz szpachlowanie starych okładzin z ceramiki i kamienia naturalnego wewnątrz budynków, przed montażem parkietów oraz wszystkich tekstylnych, ceramicznych i elastycznych okładzin, które będą poddawane dużym obciążeniom. Ultraplan Maxi może być aplikowany ręcznie lub przy użyciu specjalnej pompy, max. do 30 mm w jednej warstwie.

Novoplan 21 Mapei masa samopoziomująca

Samopoziomująca masa cementowa o bardzo krótkim czasie schnięcia i wiązania, do grubości pojedynczej warstwy od 1 do 10 mm. Zakres stosowania: Do wykonywania warstw wyrównujących na podkładach cementowych i anhydrytowych, istniejących posadzkach ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz lastryko, wewnątrz budynków. Novoplan 21 może być stosowany pod wszelkiego rodzaju wykładziny włókiennicze, z PVC, linoleum i korka oraz pod posadzki pływające z paneli drewnianych oraz okładziny ceramiczne - w pomieszczeniach mieszkalnych i w miejscach narażonych na intensywny ruch, takich jak biura, urzędy, szpitale, it

Planolit 315 Mapei masa samopoziomująca

Szybkowiążąca, cementowa masa samopoziomująca i wygładzająca do wykonywania warstw o grubości od 3 do 15 mm. Zakres stosowania: Poziomowanie nowych i istniejących podłoży wewnątrz budynków, w których mają być układane wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe elastyczne lub tekstylne, również narażone na duże obciążenia. Poziomowanie istniejących podkładów, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. Planolit 315 może być aplikowany ręcznie lub przy użyciu specjalnej pompy, max. do 15 mm w jednej warstwie.

Topcem Mapei

Specjalne spoiwo hydrauliczne o szybkim czasie schnięcia (4 dni) i normalnym czasie wiązania oraz kontrolowanym skurczu. Zakres zastosowania: Wykonywanie podkładów na warstwie izolującej oraz podkładów związanych z podłożem, na istniejących i nowych podłożach, przed montażem okładzin wrażliwych na wilgoć, takich jak na przykład drewno. Może też być wykorzystywany do wykonywania podkładów pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny, PVC, linoleum, wykładziny dywanowe, wykładziny gumowe lub wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie wysychanie podkładu i gdzie trzeba wykonać szybki montaż pokrycia podłogowego (po 4 dniach). Nadaje się również do wykonywania podkładów grzejnych.

Topcem Pronto Mapei

Wstępnie zmieszana, gotowa zaprawa do wykonywania szybkowiążących i szybkoschnących (4 dni) podkładów o kontrolowanym skurczu. Zakres zastosowania: Wykonywanie podkładów na warstwie izolującej oraz podkładów związanych z podłożem, na istniejących i nowych podłożach, przed montażem okładzin wrażliwych na wilgoć, takich jak na przykład drewno. Może też być wykorzystywany do wykonywania podkładów pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny, PVC, linoleum, wykładziny dywanowe, wykładziny gumowe lub wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie wysychanie podkładu i gdzie trzeba wykonać szybki montaż pokrycia podłogowego (po 4 dniach). Nadaje się również do wykonywania podkładów grzejnych. Topcem Pronto jest zaprawą gotową do użytku, którą przed zastosowaniem należy wymieszać tylko z wodą.